Publiskie iepirkumi

2016

Iepirkums Nr. RPAB2016/1: Reinholda Šmēlinga konferences organizēšana (lejupielādēt šeit)

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta devīto daļu, 16. panta pirmo punktu un nolikuma 10.5. un 10.8.punktu RPAB iepirkuma komisija 2016. gada 3. maijā pieņēma lēmumu par SIA „Urban Institute Consulting” atzīšanu par uzvarētāju iepirkumā Nr.RPAB2016/1 un piešķīra SIA ''Urban Institute Consulting'' līguma slēgšanas tiesības par Šmēlinga konferences ''Kā labi sajusties Rīgā'' organizēšanu līgumcenas 11 990.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa apmērā

Līgumu var lejupielādēt šeit

 
2015

Iepirkums Nr. RPAB2015/3: Socioloģiskā aptauja projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) vajadzībām.

Nolikumu lejupielādēt šeit

Līgumu var lejupielādēt šeit

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un nolikuma 10.7.punktu, RPAB iepirkuma komisija 2016. gada 4. janvārī pieņēma vienbalsīgi lēmumu:

-          par uzvarētāju iepirkumā Nr.RPAB2015/3 ''Socioloģiskā aptauja projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) vajadzībām'' atzīt Rīgas Tehnisko universitāti;

-          piešķirt Rīgas Tehniskā universitāte līguma slēgšanas tiesības par socioloģiskās aptaujas veikšanu projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) vajadzībām līgumcenas 23140,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens simts četrdesmit euro) bez pievienotās vērtības nodokļa apmērā;

_____________________________________________________________________ 

Iepirkums Nr. RPAB2015/2: Socioloģiskā aptauja projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) vajadzībām

Nolikumu lejupielādēt šeit

Statuss: Pārtraukts

Iemesls: Iepirkumam kopā iesniegti 3 piedāvājumi. Divi pretendenti neatbilst iepirkumā izvirzītajām kvalifikācijas atlases prasībām, savukārt viena pretendneta piedāvātā līgumcena pārniedz pasūtītāja plānoto līgumcenu un pieejamos finanšu līdzekļus iepirkuma priekšmeta īstenošanai
Lēmuma pieņemšanas datums: 04/12/2015

_______________________________________________________________________ 

Iepirkums Nr. RPAB2015/1: Reinholda Šmēlinga konferences organizēšana (lejupielādēt šeit)

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta devīto daļu un nolikuma 9.8.punktu RPAB iepirkuma komisija 2015. gada 8. jūnijā pieņēma lēmumu par SIA „Urban Institute Consulting” atzīšanu par uzvarētāju iepirkumā un noslēgt iepirkuma līgumu par Šmēlinga konferences „VECRĪGAS REĢENERĀCIJA: VAI VECPILSĒTAI BŪTU JĀPIELĀGOJAS [LAIKAM]?” organizēšanu par kopējo līgumcenu 11980.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņsimt astoņdesmit eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līgumu var lejupielādēt šeit

________________________________________________________________________

2014

Iepirkums: Starptautiskās Reinholda Šmēlinga konferences „Rīgas mājokļu vide — jaunie arhitektūras horizonti” organizēšana, identifikācijas nr.RPAB 2014/1

Līgums Nr.RPAB-14-36-li noslēgts par kopējo summu 10620,00 EUR (bez PVN)

Līgumu var lejupielādēt šeit

__________________________________________________________

2013

Iepirkums: Starptautiskās Reinholda Šmēlinga konferences „Rīgas iedzīvotāju šodiena un nākotne pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos – pilsēttelpas kvalitāte, transformācijas iespējas un izaicinājumi” organizēšana, identifikācijas nr.RPAB 2013/2

Līgums Nr.RPAB-13-50-li noslēgts par kopējo summu 7409.86 (bez PVN)

Līgumu var lejupielādēt šeit

_________________________________________________________________________

Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība [pilotprojekts]

RPAB pilotprojekta „Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība [pilotprojekts] – esošās situācijas izpēte” iepirkuma nolikuma IZSLUDINĀŠANA Iepirkuma Nr.RPAB2013/1 nolikums - lejupielādei

Vēstule no REM PRO

Atbilde uz REM PRO vēstuli

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

2014

Iepirkums: Starptautiskās Reinholda Šmēlinga konferences „Rīgas mājokļu vide — jaunie arhitektūras horizonti” organizēšana, identifikācijas nr.RPAB 2014/1

Līgums Nr.RPAB-14-36-li noslēgts par kopējo summu 10620,00 EUR (bez PVN)

Līgumu var lejupielādēt šeit

2013

Iepirkums: Starptautiskās Reinholda Šmēlinga konferences „Rīgas iedzīvotāju šodiena un nākotne pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos – pilsēttelpas kvalitāte, transformācijas iespējas un izaicinājumi” organizēšana, identifikācijas nr.RPAB 2013/2

Līgums Nr.RPAB-13-50-li noslēgts par kopējo summu 7409.86 (bez PVN)

Līgumu var lejupielādēt šeit

__________________________________________________________________________________________

Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība [pilotprojekts]

RPAB pilotprojekta „Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība [pilotprojekts] – esošās situācijas izpēte” iepirkuma nolikuma IZSLUDINĀŠANA Iepirkuma Nr.RPAB2013/1 nolikums - lejupielādei

Vēstule no REM PRO

Atbilde uz REM PRO vēstuli

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU