01. Mar

Lai no jauna iedzīvinātu ūdens satiksmi kā organisku Rīgas transporta sistēmas sastāvdaļu, nepieciešams prototipēt un rast institucionālu risinājumu dažādiem jautājumiem, piemēram piestātņu infrastruktūras sakārtošana un uzturēšana, jaunu piestātņu izveide un tām piegulošo teritoriju labiekārtošana, kā arī pilotprojektu īstenošana pasažieru pārvadāšanā.
Piemērotākās vietas ūdens sabiedriskā transporta – kuģīša ieviešanai Rīgā ir Bolderājas, Daugavgrīvas, Vecmīlgrāvja un Mangaļsalas apkaimes.

14. Sep

Otrdien, 12. jūnijā, Rīgas pilsētas arhitekta birojā notika saruna par kuģu sabiedriskā transporta ieviešanu Rīgā.

14. Dec

Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ)  līdzfinansēts klimata pārmainām adaptācijas projekts ir līdz šim lielākais RPA "RPAB" veiktais pētījums . Šis projekts mums bija lieliska iespēja attīstīt  prasmes pētniecības projektu vadīšanā un pētījumu veikšanā, kā arī  nodibināt sadarbības tīklus pētniecības jomā. Darbs pie projekta tika uzsākts 2013. gada vasarā, noslēgts—2016. gada maijā.

13. Dec

Līvu  laukuma  vēsturiskās  ─  šobrīd  zudušās  apbūves  ─  izpētē apskatīta zudusī telpiskā, kvantitatīvā un vizuālā struktūra Līvu laukumā, t.sk. veikta vēsturisko ielu notinumu, fotogrāfiju un plānojuma analīze Līvu laukumam pieguļošajām ielām. Izpētes autors arhitekts Artūrs Lapiņš,  rasējumu  un modeļu sagatavošanā piedalījās arhitektūras  students  Mikus  Stašs.

RPA RPAB atbalsta trīs pētniecības aktivitāšu veidus: pilsētbūvniecības un arhitektūras teorētiskus darbus, pilsētvides kvalitātes empīrisko pētniecību un pētnieciskās projektēšanas studijas. Pilsētbūvnieciskās teorijas mērķis ir skaidrot terminus un metodoloģiju ar kuriem var kompetenti apspriest pilsētbūvnieciskas attīstības kvalitāti mutiskajā un rakstiskajā latviešu valodā. Empīriskās pētniecības mērķis ir veidot datu kopas un izvirzīt uz tiem balstītos secinājumus. Pētnieciskās projektēšanas mērķis ir rādīt pilsētbūvnieciskās attīstības priekšlikumus un pētīt to variantu kvalitāti.

13.novembrī RPA "Rīgas pilsētas arhitekta biroja" telpās notika diskusija par Krišjāņa Barona ielas vides dizainu.

19. Nov

2015.gada 9.martā pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes doktorantūras studentei Lindai Leitānei–Šmīdbergai pasūtīja daļēji publiskojamu pētījumu „Arhitektūras konkursu prakse Rīgā. 1991–2013”. Tas izstrādāts, pamatojoties uz Lindas promocijas darba „Arhitektūras konkursi Latvijā 1859–2013” iestrādnēm. Pētījumā apskatāmā teritorija ietver Rīgas pilsētu, atsevišķi izdalot UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto objektu – Rīgas vēsturisko centru (turpmāk RVC).

16. Nov

Pārskats par Tallinas Arhitektūras biennāles (2015. gada 9.septembris – 5. oktobris, SelfDriven City) pamatnostādnēm. Tallinas Arhitektūras biennāle ir vienīgais Baltijā arhitektūras un pilsētplānošanas

26. Okt

Arh. mag. Lindas Leitānes-Šmīdbergas prezentācijā aplukoti iemesli konkursu rīkošanai, reglamentācija un likumdošana, datubāze, un aptauja.

Prezentāciju var apskatīties šeit.