Apstiprināts
Rīgas Domes Pilsētas attīstības komitejā
16.04.2008 (prot. Nr.88)

RĪGAS DOME
RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS
Reģ. Nr. 90002099755
Audēju iela 2-3, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7105941, fakss: 7105998
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīgā 20.02.2008                                                                                      Nr. RPAB-08-1-nos

KONKURSA
„GADA BALVA RĪGAS ARHITEKTŪRĀ”
NOLIKUMS

 

1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Lai sekmētu ilgtspējīgas un kvalitatīvas arhitektūras un pilsētvides rašanos Latvijas valsts galvaspilsētā ik gadu tiek pasniegta Rīgas arhitektūras Gada balva. 1.2. Balvas pretendentu apzināšana un balvas pasniegšana ir vērsta uz arhitektūras pozitīvu publicitāti un sistēmiskumu būvniecības un arhitektūras procesu izvērtēšanā, ņemot vērā arhitektūras sociālo nozīmīgumu. Īpaši svarīga ir Rīgas domes deputātu un ierēdņu iesaistīšana būvju un projektu kvalitātes vērtēšanā kopā ar nozares profesionāļiem. 1.3. Konkursu organizē Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”  sadarbībā ar Rīgas Domes struktūrvienībām un Latvijas Arhitektu savienību. 2. Pretendentu izvirzīšana 2.1. Katru gadu tiek izvirzīti 6 līdz 12 objekti – pretendenti uz Rīgas arhitektūras Gada balvu (turpmāk tekstā – „Balva”) . Pretendentu sākotnējo reģistru veido Latvijas Arhitektu savienības Gada arhitektūras skatei iesniegto un tās tehniskās komisijas izvirzīto objektu Rīgai piekrītošā daļa un visu Rīgas administratīvo rajonu arhitektu iesniegtie objekti. 2.2. Reģistrētos Balvas pretendentus vērtē tehniskā žūrija, kurā ietilpst Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (turpmāk tekstā – „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”), Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta un Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji, nosakot 6 līdz 12 Balvas pretendentus. 2.3. Pretendentu skaita noteikšana ir tehniskās žūrijas kompetence, un tas ir atkarīgs no konkrētajā gadā radīto objektu daudzuma, kvalitātes un daudzveidības. 3. Balvas saņēmēja noteikšana 3.1. Balvas saņēmēja noteikšanā piedalās visi Rīgas Domes deputāti un profesionālā žūrija. 3.2. Visi Rīgas Domes deputāti no Rīgas pilsētas arhitekta biroja saņem objektu – Balvas pretendentu – sarakstu ar norādi par tā atrašanās vietu un autoriem un noteiktā laikā ar pasta vai elektroniskā pasta sūtījumu – vēstuli – paziņo par savu izvēli – vienu pretendentu uz Balvu. 3.3. Balvas pretendentus vērtē arī profesionālā žūrija sekojošā sastāvā:
– Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta vadītājs – arhitekts,
Rīgas pilsētas Būvvaldes darbinieki:
-    vadītājs,
-    vadītāja vietnieks (Arhitektūras nodaļas vadītājs),
-    Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs un
-    rajonu galvenie arhitekti un
Rīgas pilsētas arhitekta biroja darbinieki:
-    direktors – žūrijas komisijas priekšsēdētājs,
-    direktora vietnieks un projektu vadītājs – atbildīgais par konkursa norisi), kā arī
iepriekšējo gadu Rīgas arhitektūras Gada balvas ieguvēji (ja nepretendē uz Balvu). 3.4. Balvas saņēmēju nosaka, apvienojot divus atzinumus – Rīgas Domes deputātu konsolidēto vērtējumu un profesionālās žūrijas lēmumu –, kuriem abiem ir vienāds svars. Viedokļu atšķirību gadījumā izšķirošais ir profesionālās žūrijas vērtējums, bet šajā gadījumā deputātu konsolidētais vērtējums tiek publiskots. 4. Balvas vērtība un pasniegšanas principi 4.1. Balva ir naudas prēmija 2000 latu apmērā, un to izmaksā par labāko atzītā objekta autoriem – birojam vai sertificētiem arhitektiem – no Rīgas pilsētas arhitekta biroja budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem. 4.2. Objekta autori saņem arī šim mērķim speciāli izgatavotu diplomu. 4.3. Objekta autors saņem arī metāla plaketi ar norādi, ka šis arhitektūras objekts attiecīgajā gadā saņēmis Balvu. Plakete paredzēta piestiprināšanai pie objekta vai objekta interjerā pēc autoru ieskata. 4.4. Balvas pasniegšanas ceremonija parasti tiek savienota ar Latvijas Arhitektu savienības Gada arhitektūras skates laureātu paziņošanu. Balvu pasniedz Rīgas Domes priekšsēdētājs un Rīgas pilsētas arhitekts.

Direktors,                                                                              Jānis Dripe
Rīgas pilsētas arhitekts